Misją naszej Fundacji są:

pomoc osobom nie radzącym sobie z własnymi problemami psychoterapia, terapia indywidualna i grupowa, terapia par, terapia rozwojowa, interwencje kryzysowe
grupy rozwojowe dla kobiet –współuzależnienia, kryzysy rozwodowe, przemoc psychiczna i fizyczna ze strony partnera, mobbing w miejscu pracy.