Oferta Terapeutyczna


Warsztaty i Szkolenia

ALKOHOL I UŻYWKI A KRYZYS W ZWIĄZKU

Warsztaty skierowane są do osób, które z powodu spożywania alkoholu, narkotyków bądź innych używek przeżywają konflikty i kryzysy z partnerem lub w kryzysach w związku radzą sobie nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Świadomość odreagowywania złości czy bezsilności alkoholem lub innymi używkami jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu.

Warsztat obejmuje tematykę sytuacji kryzysowej w związku, alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktu.

Tematyka obejmuje obszary:

• konfliktu/kryzysu w związku;

• skłonności do używek;

• zagrożeń związanych z uzależnieniem;

• metod wypracowywania nowych alternatywnych do alkoholu i narkotyków sposobów rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych.

Warsztat obejmuje dwie sesje grupowe po cztery godziny każda (piątek - sobota).

Terminy: 27.10.2017. godz. 16.00-20.00 i 28.10.2017 godz. 14.00-18.00.

Kolejny termin: 17-18.11.2017.

Prowadzenie warsztatów:

Anna Zielenkiewicz (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.8 osób

Koszt warsztatów: 390 zł

W cenie warsztatu jest możliwość skorzystania z indywidualnej 50 min. konsultacji psychoterapeutycznej po umówieniu terminu w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatu.

WARSZTATY DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA NOWOTWORY

2-dniowy warsztat, podczas którego zatrzymasz się w obrębie tematów:

• Sposoby na rozładowanie emocji i ułatwienie ich ekspresji;

• Pomoc w adaptacji do choroby;

• Przywrócenie równowagi, która została zachwiana chorobą;

• Obecność, wysłuchanie;

• Obalanie mitów na temat nowotworów;

• Przygotowanie do poszczególnych etapów choroby, czekających chorego zabiegów;

• Nauka relaksacji i wizualizacji;

• Wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji;

• Postępowanie w trakcie remisji choroby.

Termin: 25-26.11.2017. godz. 10-17.

Miejsce: ul. Kredytowa 8 lok. 26, Warszawa

Prowadzenie warsztatów:

Anna Zielenkiewicz - nawszelkiwypadek.org

Dorota Gradowska - psychoterapia-rypin-dorota-gradowska.manifo.com

Ilość uczestników: max.8 osób.

Koszt warsztatów:

490 zł, zaliczka płatna do 05.11.2017.

W cenie warsztatu jest możliwość skorzystania z indywidualnej 50 min konsultacji psychoterapeutycznej po umówieniu terminu w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatu.

Organizacja, informacje i zapisy:

Anna Zielenkiewicz - anzielenkiewicz@gmail.com, tel. 535 201 180

OFERTA SZKOLENIA ANTYMOBBINGOWEGO

Szkolenie przeznaczone zarówno dla osób, które mają doświadczenia z tym zjawiskiem w pracy zawodowej, ale także dla osób, które prewencyjnie chcą dowiedzieć się co to jest mobbing i jak na niego reagować.

• Mechanizm rozwoju mobbingu i jego fazy;

• Rozróżnienie pojęć konflikt – mobbing – dyskryminacja;

• Reagowanie na przejawy mobbingu i dyskryminacji;

• Osobowość mobbera;

• Rozpoznawanie objawów u osób doświadczających mobbingu;

• Reagowanie na fałszywe alarmy i nadużycia w zakresie oskarżeń o stosowanie mobbingu i dyskryminacji;

• Zapobieganie zjawiskom mobbingu i dyskryminacji – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie asertywnych zachowań zespołu;

• Część warsztatowa – narzędzia asertywnej komunikacji, konstruktywne rozwiązywanie konfliktu.

Terminy warsztatu dostosowane do potrzeb grupy ( warunek zebranie się minimum 7 uczestników), czas trwania – 7 godzin.

Koszt jednodniowego warsztatu – 200 zł.

Prowadzący:

Anna Zielenkiewicz i Martyna Tworkowska (www.nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.12 osób

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:

anzielenkiewicz@gmail.com lub nr tel.535201180.

NAWRÓT - RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH NAWROTU I KRYZYSU

Warsztat jest skierowany do osób po ukończonej terapii bądź dłuższym okresie abstynencji. Uzależnienie w swojej definicji przewiduje nawrót. Często spotkanie z terapeutą, krótki warsztat, a nawet spotkanie osób z podobnym problemem jest bardzo istotnym wsparciem oraz „ ładuje baterie” na następny okres abstynencji. Często pozwala tez na poznanie i wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z nudą i frustracją nie sięgając po alkohol i używki.

Tematyka obejmuje obszary:

• Analiza czynników wyzwalających nawrót;

• Mechanizmy uzależnień oraz radzenie sobie w sytuacjach nawrotowych;

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości;

• Szukanie i wypracowanie najbardziej satysfakcjonujących sposobów radzenia sobie z tak zwaną „szarą rzeczywistością”;

• Metody obniżania napięcia emocjonalnego, praca nad głodem;

• Plan zapobiegania nawrotom i nauka zastosowania go w życiu.

Warsztat obejmuje dwie sesje grupowe po cztery godziny każda (piątek - sobota).

Terminy: 03.11.2017. godz. 16.00-20.00 i 04.11.2017 godz. 14.00-18.00.

Kolejny termin: 17-18.11.2017.

Prowadzenie warsztatu:

Anna Zielenkiewicz (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.8 osób.

Koszt warsztatów: 390 zł

W cenie warsztatu jest możliwość skorzystania z indywidualnej 50 min. konsultacji psychoterapeutycznej po umówieniu terminu w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatu.

RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY

„Ryba psuje się od głowy.” Szkolenie z elementami pracy warsztatowej opartej na procesie grupowym dla kadry menadżerskiej.

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów średniego szczebla, podczas którego uczestnicy uczą się diagnozy problemów w swoim dziale, zdobywają umiejętności pozwalające patrzeć na interes firmę z perspektywy całości, a nie tylko swojego obszaru.

Celem 56-godzinnego szkolenia jest stworzenie spójnej grupy, która sprawnie komunikuje się między sobą, potrafi zmotywować siebie i współpracowników.

Równolegle istnieje możliwość rozpoczęcia coachingu Prezesa/Dyrektora, co zapewnia dostęp do tych samych narzędzi komunikacji, motywacji i asertywności.

Szkolenie opiera się na procesie grupowym, który jasno pokazuje, jakie role pełnią w zespole, na jakim poziomie asertywności funkcjonują w relacjach z innymi, jak motywują siebie i innych do pracy, jak bardzo są zaangażowani. To doświadczenie pozwala nabyć menadżerom nowych skutecznych narzędzi do komunikowania się, poprawia relacje w firmie i zwiększa efektywność pracy. Wzrasta poziom satysfakcji poszczególnych osób po tym, jak mogą nawzajem od siebie usłyszeć słowa docenienia oraz dowiedzieć się, co jest trudne we współpracy z poszczególnymi osobami. Po zakończeniu szkolenia proponowane są regularne spotkania grupy menadżerów w ramach dalszego rozwoju zawodowego oraz wspierania siebie nawzajem.

Dedykowany dla zespołów ludzi współpracujących ze sobą.

Warsztat dostosowany jest do każdego klienta indywidualnie i dostarcza niezbędnych narzędzi z obszaru:

• Asertywnej komunikacji;

• Informacji zwrotnej;

• Rozwiązywania konfliktów;

• Motywacji;

• Kreatywnego myślenia;

• Edukacja na temat osobowości człowieka.

Ważnym atutem warsztatu jest coaching przełożonego danego zespołu, co gwarantuje dostarczenie mu na spotkaniach indywidualnych z trenerem tych samych narzędzi, które nabywają uczestnicy warsztatu.

Istotnym obszarem pracy psychologicznej jest zadbanie o komfort kadry zarządzającej instytucją. Prezesi/Dyrektorzy doświadczają pewnego poczucia samotności. To na nich spoczywa odpowiedzialność podejmowanych decyzji, wyciąganie konsekwencji w stosunku do pracowników, motywowanie podwładnych, kontakt z mediami, radzenie sobie z deficytem kadrowym, brakiem sprzętu lub jego usterkami. Jest oczywiste, że rodzi to duże napięcie.

Spotkania z coachem/psychoterapeutą dają możliwość odreagowania nagromadzonych emocji: frustrację, złość, bezsilność, rozczarowanie, niepokój. Jest to ważnym czynnikiem zapobiegającym wypaleniu zawodowemu, psychosomatyce, bezsenności.

Rozmowa z osobą przygotowaną do wsparcia psychologicznego niesie możliwość do odreagowania emocji, poczucie zrozumienia i pozwala upewnić się, że to, co ważne w takich rozmowach to aktywne, cierpliwe słuchanie, konstruktywne reagowanie na to, co mówi rozmówca oraz zadawanie pytań, które pozwalają lepiej zrozumieć samego siebie i sytuację. Dyrektor dostaje narzędzie konstruktywnej komunikacji i uczy się umiejętnie reagować na stres.

Dużym komfortem dla Prezesa/Dyrektora jest mieć wyszkoloną, dobrze zmotywowaną, umiejącą się komunikować i dobrze współpracować kadrę menadżerów. Przekłada się to bezpośrednio na umiejętność budowania dobrych relacji w firmie zarówno z dyrektorem naczelnym, jak i z podwładnymi menadżerów. Zwiększa to wydajność i efektywność pracy na każdym szczeblu zarządzania.

Terminy dostosowane do potrzeb klienta.

Wykładowcy:

Anna Zielenkiewicz i Martyna Tworkowska (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.12 osób.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:

anzielenkiewicz@gmail.com lub nr tel.535201180.

TRENING ASERTYWNOŚCI

Czujesz zakłopotanie, gdy musisz odmówić?

Obrażono Cię i nie umiesz nic z tym zrobić?

Ktoś kolejny raz robi coś, czego nie chcesz i nie umiesz się sprzeciwić?

Spoglądając w lustro masz w głowie same negatywne komentarze na swój temat?

Być może jest to czas dla Ciebie by popracować nad asertywnością. Na zajęciach przyjrzymy się różnym rodzajom krytyki i nauczymy się na nią reagować. Zobaczymy jak często wyrażamy pochwałę i czy lubimy być chwaleni. Zaobserwujemy wewnętrzny monolog – czyli co sami o sobie myślimy.

TRENING to forma połączenia wiedzy i praktycznych ćwiczeń. Pozwoli to na przełożenie teorii na sytuacje, które doskwierają. Warto być świadomym siebie w świecie, który często przytłacza nas mnóstwem bodźców – umieć odmówić, wyraźnie zabronić obraźliwej krytyki i jasno zakreślić swoje granice.

Cele:

• rozwinięcie umiejętności asertywnego odmawiania i stawiania granic w kontaktach z innymi ludźmi;

• przećwiczenie konstruktywnego reagowania na krytykę i pochwały;

• udoskonalenie umiejętności obrony własnych praw w sytuacjach społecznych;

• polepszenie zdolności konstruktywnego wyrażania krytyki oraz pochwał;

• umocnienie postawy asertywnej (przećwiczenie świadomego mówienia NIE oraz sytuacji stresowych zakładających wybuchy gniewu);

• przyjrzenie się swojemu wewnętrznemu monologowi (jak sprawić by stał się on naszym sprzymierzeńcem).

Termin: Pierwsze spotkanie: 19.10.2017. godz. 18:30-20:30

Czas trwania: 10 spotkań po 2h (CZWARTKI) 18:30-20:30

Prowadzenie warsztatów:

Maja Garlińska (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.12 osób

Koszt kursu: 450 zł

Organizacja, informacje i zapisy:

Maja Garlińska

Telefon: 608 383 584

Email: maja.garlinska@gmail.com

WARSZTATY DLA KOBIET– WZMACNANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

Warsztaty dla kobiet – wzmacnianie poczucia własnej wartości

Warsztaty służą wzmocnieniu samooceny oraz umiejętności komunikacyjnych.

Uczestnicy będą mieli możliwość odkrycia i określenia swojego potencjału w tych obszarach oraz zapoznają się z narzędziami umożliwiającymi pracę nad jego dalszym rozwojem.

Odpowiedzi na pytania:

• Kim jestem?

• Jakie są moje mocne strony?

• Co mnie wzmacnia, a co mnie osłabia?

• Jakimi wartościami kieruje się w życiu i co jest moim priorytetem?

• Co decyduję się zmienić na podstawie tej wiedzy?

• Czym jest dla mnie zmiana?

• Jak mogę przekroczyć moje wewnętrzne bariery zmieniając niektóre zachowania oraz sposób komunikowania się?

Warsztaty odbywają się w każdy ostatni weekend miesiąca (sobota i niedziela) w godzinach od 10.00 – 17.00

Koszt warsztatu – 250 zł

Organizacja, informacje i zapisy:

Anna Zielenkiewicz

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM – ZASOBY I OGRANICZENIA

Szkolenie z elementami warsztatu dla lekarzy/ratowników medycznych dotyczące komunikacji z pacjentami.

Wiedza i umiejętności medyczne to bez wątpienia mocne zasoby każdego profesjonalnego lekarza wykonującego rzetelnie swoją pracę. Konstruktywna komunikacja z pacjentem to równie istotna umiejętność, którą warto rozwijać w sobie.

Szkolenie adresowane jest do osób praktykujących w zawodach medycznych – lekarzy i pracowników służb medycznych.

Cele szkolenia:

• Profesjonalna i konstruktywna komunikacja z pacjentami;

• Sposoby na wyrażanie trudnych emocji;

• Umiejętność konfrontowania się z trudnymi reakcjami pacjentów;

• Pierwsza pomoc emocjonalna;

• Sposoby na odreagowanie trudnych emocji;

• Nauka świadomego odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych;

• Poznanie procesów komunikacyjnych z w relacji pacjentem.

Korzyści ze szkolenia:

• Analiza specyficznych potrzeb komunikacyjnych osób chorych oraz ich rodzin;

• Poszerzenie wiedzy na temat zasad konstruktywnej komunikacji oraz utrudnień w tym procesie;

• Możliwość przetrenowania podczas warsztatu nowo poznanych umiejętności;

• Omówienie trudnych doświadczeń w zakresie komunikacji – praca nad problemami zgłoszonymi przez uczestników – koleżeńska superwizja.

Program szkolenia:

• Wprowadzenie do tematyki szkolenia.

• Podstawy umiejętności komunikacyjnych.

• Zasady konstruktywnej komunikacji.

• Pierwsze wrażenie – zasady, których nie opłaca się pomijać.

• Wywiad z pacjentem.

• Komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawy funkcjonujące w każdym procesie komunikacyjnym.

• Utrudnienia w komunikacji z innymi ludźmi.

• Zasady komunikacji z pacjentem i jego rodziną.

• Potrzeby i oczekiwania pacjentów w stosunku do lekarzy.

• Oczekiwania rodzin pacjentów w stosunku do lekarzy.

• Diagnoza lekarska i informowanie o niej pacjentów.

• Asertywność jako model komunikacji przydatny w pracy z pacjentami.

Metody pracy: szkolenie, warsztaty, zajęcia praktyczne.

Termin szkolenia: 01.12.2017. godz.10.00 – 18.00

Miejsce szkolenia: Fundacja Na Wszelki Wypadek, ul. Kredytowa 8/26, Warszawa

Wykładowcy:

Warsztaty prowadzone są przez doświadczone trenerki/psychoterapeutki od lat związane ze środowiskiem medycznym i ratowniczym:

Anna Zielenkiewicz i Martyna Tworkowska (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.12 osób

Cena: 780 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt pod adresem:

anzielenkiewicz@gmail.com lub nr tel.535201180.

ZŁOTA KLATKA

Warsztat dedykowany jest dla kobiet, które w swoich związkach tracą poczucie własnej wartości, czują się wycofane i mają poczucie bezradności w komunikacji z własnym partnerem. Jeśli kiedyś byłaś kobietą pełną energii, marzeń i planów, a dziś czujesz wyczerpanie emocjonalne, to przyjdź i dowiedz się czy przypadkiem źródłem twojego obniżonego nastroju nie jest toksyczny związek z mężczyzną.

CELE WARSZTATU:

• zapoznanie się z terminem współuzależnienia emocjonalnego;

• co to jest osobowość narcystyczna;

• studium przypadku - skąd ja go znam?

• strategie dewaluacji i sposoby manipulacji osoby narcystycznej;

• jak wzmocnić poczucie własnej wartości;

• przemoc w związku. KORZYŚCI DLA UCZESTNICZEK:

• pozyskanie wiedzy na temat zasobów i ograniczeń osobowości narcystycznej;

• zrozumienie mechanizmów manipulacji i uzyskanie konkretnych narzędzi reagowania na manipulację partnera;

• uruchomienie siły tkwiącej w kobiecie;

• poznanie technik asertywnej komunikacji;

• poznanie technik wzmacniających poczucie własnej wartości;

• praca w grupie kobiet o podobnym problemie, co daje poczucie wsparcia i zrozumienia;

• moje prawa kiedy jestem ofiarą przemocy domowej.

Termin: 17.11.2017. godz.10-17 i 18.11.2017. godz. 10-17.

Prowadzenie warsztatów:

Anna Zielenkiewicz i Martyna Tworkowska (nawszelkiwypadek.org)

Ilość uczestników: max.8 osób.

Koszt: 650zł

W cenie warsztatu jest możliwość skorzystania z indywidualnej 50 min. Konsultacji psychoterapeutycznej po umówieniu terminu w ciągu miesiąca po zakończeniu warsztatu.

Organizacja, informacje i zapisy: Anna Zielenkiewicz

anzielenkiewicz@gmail.com tel.535201180