Współpraca


 

Programy realizowane na zlecenie

KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

 

Warsztaty i Szkolenia

SHANTARAM

SHANTARAM

Program pomocy psychologicznej dla dzieci I młodzieży szkodliwie używającej i zagrożonej uzależnieniem oraz Ich rodzin

Program jest częściowo kontynuacją programu z powodzeniem realizowanego w latach 2012 - 2016 przez Dzienny Ośrodek dla Młodzieży w Warszawie, ul. Mazowiecka 12.

Nasz program jest skierowany do młodych ludzi, w wieku 14-24 lata, eksperymentujący lub zagrożenych kontaktem ze środkami zmieniającymi świadomość oraz tacy, którzy pomimo kontaktu z narkotykami, dopalaczami bądź alkoholem, nadal funkcjonują w swoich rolach.

Drugą grupą odbiorców są rodzice/opiekunowie osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, Dzięki wsparciu oraz pozyskaniu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, zdobywają wiedzę oraz poprawiają swoje funkcjonowanie w życiu społecznym

i rodzinnym.

W sprawie bliższych informacji i zapisów do skorzystania z ofert programu prosimy o kontakt z

Anna Zielenkiewicz

mailowy : anzielenkiewicz@gmail.com

telefoniczny : 535 201 180

ZADANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020 REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

GRA O SIEBIE

Program pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich i rodzin „GRA O SIEBIE”.

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin..

W naszym programie staramy się opracować indywidualny program terapii w oparciu o możliwości, doświadczenia i osobiste zasoby pacjenta. Działania terapeutyczne realizowanego programu oparte są na modelu behawioralno-poznawczym, gdzie szczególną role odgrywa edukacja oraz zapobieganie nawrotom. Biorąc pod uwagę dotychczasową realizację programu pacjenci zgłaszający się do Poradni to osoby uzależnione od hazardu i innych uzależnień behawioralnych, problemowi hazardziści, patologiczni hazardziści z współwystępującymi zaburzeniami oraz osoby zagrożone innymi uzależnieniami behawioralnymi i uzależnieniami krzyżowymi z substancjami stymulującymi. Projekt realizowany jest poprzez grupę wsparciowo - edukacyjną przeznaczoną dla osób będących w fazie uzależnienia od hazardu, zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie pomocy osobom znajdującym się obecnie w sytuacji kryzysowej, wymagającym wsparcia oraz zindywidualizowanego podejścia do problemu. Indywidualne wsparcie terapeutyczne pozwala na skonstruowaniu i realizację osobistego planu terapii.

W sprawie bliższych informacji i zapisów do skorzystania z ofert programu prosimy o kontakt z

Anna Zielenkiewicz

mailowy : anzielenkiewicz@gmail.com

telefoniczny : 535 201 180